« Previous
Next »

Utamaro

1990, 280x72cm, olej na płótnie / oil on canvas

1990, 280x72cm, olej na płótnie / oil on canvas

Postępowałem według drzeworytów Utamaro i zdobiłem kwatery. Motyw na szatach kobiet był wzięty z plakatu „Pomóż jesteśmy głodne”, który pomagałem zrobić córce do szkoły. Chciałem poradzić sobie z wrażeniem jakie robi na mnie mangha (jej wewnętrzna konieczność przetłumaczenia każdego elementu na abstrakcję), tak więc radząc sobie i nie radząc przy zdobieniu kwater posłużyłem się szablonem z motywem piesków. // I acted according to Utamaro’s woodcuts and I decorated fields. One motiv on the women’s garments was taken from the poster “Help, we’re hungry,” which I helped my daughter to do for school. In order to cope with the impression manggha makes on me (its inner need to translate each element into abstraction), thus coping and failing to cope with decorating these fields, I used a template with the theme of little dogs.