« Previous
Next »

Trzecie piętro somo-analizy [Szapocznikow] / Third Level of Soma-Analysis [Szapocznikow]

2009/2011, 133x117cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2009/2011, 133x117cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas