« Previous
Next »

Tata Muminka [Goya patrzy przez cylinder] / MoominPapa [Goya Looks Through a Top Hat]

2006, 200x150cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2006, 200x150cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Ten charakterystyczny autoportret Goyi w cylindrze i cylinder charakterystyczny dla Taty Muminka, czy to wystarczy? Ewentualnie można dodać aurę magiczną, tak właściwą dla Goyi, zwłaszcza w cyklu Kaprysy, i aurę magiczną zawsze otaczającą cylinder Taty Muminka (przemiana tego, co w cylindrze: wody w lemoniadę, Muminka i Włóczykija w małe, pokraczne trolle straszydła). Może tak należy tłumaczyć przemianę* krytyki społecznej Goyi w wizję pełną larw, magii i czarownic gotujących księdzarazem z papieżem. * przemiana zachodzi w wyniku patrzenia przez cylinder / This characteristic self-portrait (in top hat) of Goya and the top hat characteristic of Moominpapa, is it enough? If need be we could add the magic aura characteristic of Goya, especially from the cycles caprices, and the magic aura that always surrounds Moominpapa’s top hat (the transformation of this into a top hat: water into lemonade, Moomintroll and Snuffkin into small, hideous grotesque trolls). Perhaps it is thus that we should translate the transformation* of Goya social critique into a vision full of larvae, magic and witches boiling a priest together with the pope. * the transformation occurs as a result of looking through a top hat