« Previous
Next »

Tanz im Sternbild des Grossen Hundes

2009, 70x100cm, tempera jajkowa na tekturze / egg tempera on cardboard

2009, 70x100cm, tempera jajkowa na tekturze / egg tempera on cardboard

Dzieło jak chciał Catellan wyszło naprzeciw materii, wybrało się w podróż do odległego gwiazdozbioru Wielkiego Psa, i w ramach prawa grawitacji tańczy swój niepojęty taniec, który nigdy się nie skończy, pomiędzy otaczającymi je okruchami kosmicznej materii. // The work, as Catellan wanted, went out to meet the matter, set off on a trip to the distant constellation Canis Major, and under thelaw of gravity it dances its mysterious dance that never ends,among the surrounding pieces of the cosmic matter.