« Previous
Next »

Szkic do obrazu Wolność od strachu i drugiego obrazu Wolność od braku / A sketch to the painting Freedom from fear, and the other painting Freedom from lack

2001, grafika komputerowa / computer graphics

2001, grafika komputerowa / computer graphics

Królewna Śnieżka (Dziewczyna Dziewica Matkobójczyni*) i Krasnoludki mogą nie odczuwać strachu i mogą nie odczuwać braku (jedynie w bajce). Każda żywa istota żyje wobec tych dwóch podstawowych braków wolności: lęku przed brakiem pożywienia, wody, powietrza, przestrzeni, ruchu itd. i strachu przed uszkodzeniem ciała, nagł. śmiercią. Dziecko Starzec i Dziewczyna Dziewica mogą istnieć w relacji, która jest seksualna i (jedynie w bajce) pozbawiona strachu i braku. * W oryginalnej wersji, bliższej bajce solarnej, matka skazała Śnieżkę na śmierć z ręki Łowcy zazdrosna o jej urodę, a gdy ta przeżyła, serce matki pękło. // Snow White (Girl Virgin Matricide*) and Dwarfs may not feel fear, and may not feel lack (only in a fairy tale). Every living creature lives facing these two basic shortcomings of freedom: the fear of lack of food, water, air, space, movement, etc. and fear of injury, sudden death. The Child Old Man and the Girl Virgin may exist in a relationship that is sexual, and (only in the fairy tale) devoid of fear and lack. * In the original version, closer to the solar fairy tale, Snow White’s mother condemned her to death asking the Hunter to kill her, jealous of her beauty, and when she survived, the mother’s heart broke.