« Previous
Next »

Stary człowiek chce umrzeć młody, człowiek chce nareperować swój samochód / An Old man Wants to Die, a Young Man Wants to Repair His Car

1988, 300x180cm, olej na płótnie / oil on canvas

1988, 300x180cm, olej na płótnie / oil on canvas

Moje zmęczenie, mój samochód się popsuł, chciałem go nareperować to przypominało wsiadanie do silnika, mózg w umywalce to mój zmęczony mózg starego człowieka. Ja jako stary i ja jako młody, jako ten, co chce odejść i jako ten, co chce naprzód. Obraz można obracać stary-młody-góra dół, potrzebny do tego mechanizm na razie nie powstał. // My fatigue, my car broke down, I wanted to mend it, it resembled getting into the engine, the brain in the sink is my tired old man’s brain. I as an old man and I as a young man, as the one who wants to leave, and as the one who wants to go forward. The picture can be rotated old-young up-and-down, the necessary mechanism has not been made yet.