« Previous
Next »

Starożytności słowiańskie na S, Ś i sztuka Perska [Wczesnośredniowieczne płozy kościane do sań z terenu Czech według Hrubego] / Slavic Antiquities starting with S, Ś and Persian art [Early Medieval bone runners for the sledge from the area of the Czech Republic according to Hruby]

2005, 106x130cm, tempera jajkowa na blasze / egg tempera on tinware

2005, 106x130cm, tempera jajkowa na blasze / egg tempera on tinware