« Previous
Next »

Starożytności słowiańskie na S, Ś i sztuka Perska [Allen Jones] / Slavic Antiquities Starting with S, Ś and Persian Art [Allen Jones]

2005, 106x130cm, tempera jajkowa na blasze / egg tempera on tinware

2005, 106x130cm, tempera jajkowa na blasze / egg tempera on tinware