« Previous
Next »

Ślady Węża Projektującego Kompozycję Unistyczną Nr 13 z 1934 Roku Władysława Strzemińskiego

2014, 130x65 cm, tempera jajkowa na płótnie

2014, 130x65 cm, tempera jajkowa na płótnie

Wystawa „Bau hau hau”

To nie jedyne ślady w pracach Władysława Strzemińskiego, mam na myśli pejzaże i sylwetki określane przez linie ciała węża, jak również prace dotyczące badań rytmu czasoprzestrzennego: w jakim czasie poruszające się w pewnym rytmie zwierzę: wąż czy co komu przyjdzie do głowy: zając, ptak… pokona określoną przestrzeń i jak wpływa to na całość przestrzeni ogarniętej niejako tym rytmem i tym czasem. Dzięki tej inspiracji udało się pchnąć sztukę na nowe tory: zwierzęce rytmy czasoprzestrzenne, zwierzęce miary mierzące odległość pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, zwierzęce projektowanie, zwierzę samo wreszcie.