« Previous
Next »

Seksreligiapolityka [Alfabet] / Sexreligionpolitics[Alphabet]

2006, 55x110cm, tempera jajkowa

2006, 55x110cm, tempera jajkowa

Wizerunek (jego pierwsza litera) oznaczy pierwszą literę napisu, tak więc mamy sowa; europa; kot; sowa; rower; europa; lina; igła; grzebień; igła; alef-alfa; pies; oko; lina; igła; torebka; yeti (ślady); kot; alef-alfa // Every image (its first letter in the Polish title) means the first letter of the inscription, so there is: sowa [owl]; europa [europe], kot [cat], sowa [owl], rower [bicycle], europa [europe], lina [rope], igła [needle], grzebień [comb], igła [needle], alef-alfa [alephalpha], pies [dog], oko [eye], lina [rope], igła [needle], torebka [bag], yeti [yeti] (traces), kot [cat], alef-alfa [aleph-alpha]