« Previous
Next »

rmatematyka Irrzeczywistość [żadnych aliantów dużo alimentów] / Irmathematics Irreality [No Alies big Alimeents]

2009, 193x160cm, tempera jajkowa na płótnie / egg temprea on canvas

2009, 193x160cm, tempera jajkowa na płótnie / egg temprea on canvas