« Previous
Next »

Prostsza prostopadła / Straighter perpendicular

2004, 82x136cm, tempera jajkowa

2004, 82x136cm, tempera jajkowa

Ta umiejętność wykreślenia prostopadłej pozwoliła mi zgłębić ducha prostopadło.ci (kojarzy się z jakimiś latami, gdy słowo, litera, geometria znaczyły w sztuce), a dziś przywołany ten styl prowokuje grę sł.w. // This ability to draw perpendicular has allowed me to explore the spirit of perpendicularity (associated with some years when the word, letter, geometry mattered in art), today this style recalled provokes a play on words.