« Previous
Next »

Pięćdziesiąt dziewięć siedemdziesiątych pierwszych kobiet w populacji walczy o swoje prawa [Użyć żółć] / 59/71 of Women in the Population Fight for Their Rights [Use the Bile (Yellow)]

2005, dwie części po 130x106cm, tempera jajkowa na blasze / 2005, two parts 130x106cm each, egg tempera on tinware

2005, dwie części po 130x106cm, tempera jajkowa na blasze / 2005, two parts 130x106cm each, egg tempera on tinware