« Previous
Next »

Partnerów łączy otwór [Teatr Okrucieństwa] / Partners are Linked by Orifice [Theatre of Cruelty]

2010, 100x70cm, tempera jajkowa na tekturze / egg tempera on cardboard

2010, 100x70cm, tempera jajkowa na tekturze / egg tempera on cardboard