« Previous
Next »

Moskwa wleci w Kosmos / Moscow will Flow Into Space

1999, 84x136cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

1999, 84x136cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas