« Previous
Next »

Marszałek Piłsudski nie wywołuje wojny prewencyjnej przeciwko Hitlerowi w 1935 roku / Marshal Piłsudski does not declare a preventive war against Hitler in 1935

2012, 70x50cm, tempera jajkowa na tekturze / egg tempera on cardboard

2012, 70x50cm, tempera jajkowa na tekturze / egg tempera on cardboard