« Previous
Next »

Ludzie [warstwy] / People [layers]

1989, 136x90cm, tempera jajkowa

1989, 136x90cm, tempera jajkowa