« Previous
Next »

Lech zachłannie przyciskał do piersi głowę Lecha, wyglądali jak bliźniacy / Lech hungrily pressed Lech’s Head to His Chest, They Looked like Twins

2010, 150x200cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2010, 150x200cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas