« Previous
Next »

Łajka [Plan Korewolucji] / Laika [Plan for Co-revolution]

2004/2011, 90x63cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2004/2011, 90x63cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Czy Korewolucja przebiega zgodnie z planem? Korewolucja jest próbą nazwania i określenia miejsca zmiany o charakterze rewolucyjnym, której dokonuje zwierzę indywidualnie, a która ma wpływ na życie człowieka jako gatunku, natomiast nie ma znaczenia dla gatunku tego zwierzęcia. Plan Korewolucji jest układany przez zwierzę w samotności, jego decyzja wykonania gestu o charakterze korewolucyjnym jest decyzją indywidualną,zwierzę wyjmuje siebie z liczby gatunkowej, korewoluuje razem z innym gatunkiem (człowieka). Nie ma pewności, że zawsze się to dobrze dla gatunku człowieka skończy. Znamy też inne plany Korewolucji podejmowane i realizowane przez inne zwierzęta indywidualnie, np. Psa Kasztana Alergika, Wielbł.dzicę Dżuddę, Psa Pawłowa, Moby Dicka. // Does Corevolution run according to the plan? Co-revolution is an attempt to identify and define the position of a revolutionary change effected by an indyvidual animal which affects the human race as a whole but is irrelevant from the perspective of the given animal species. The plan for co-revolution is developed by the animal in isolation and its decision to perform a co-revolutionary gesture is individuall: the animal removes itself from its own species and corevolves with another species (human). One cannot be certain the final effect will always be positive for the human race. We know other co-revolutionary plans undertaken and realised by individual animals: Dog Chestnut Allergic, Djudda the She-Camel, Pavlov’s Dog, Moby Dick.