« Previous
Next »

Kury i Koguty / Hens and Roosters

988, 200x300cm, olej na płótnie / oil on canvas

988, 200x300cm, olej na płótnie / oil on canvas

Ostatnia Wieczerza miała miejsce przy tym stole. Teraz nasz czas, dwunastu apostoł.w z żonami w corocznym odradzaniu się w jajkach, baziach z jajek, w środku prestoł (tron sześcian na prawosławnym ołtarzu). Corocznie odradzamy się i codziennie na ołtarzu giniemy. // The Last Supper took place at this table. Now our time, the twelve apostles and their wives in the annual rebirth in the eggs, egg catkins, in the middle there is a throne-cube on the Orthodox altar). Every year we revive and every day we die on the altar.