« Previous
Next »

Kolor czerwony jest kolorem miłości / The Colour Red is the Colour of Love

1982, 136x136cm, olej na płótnie / oil on canvas

1982, 136x136cm, olej na płótnie / oil on canvas

Powtórzenie kompozycji z 81. Promień światła odbija się w szesnastu punktach na obwodzie kwadratu. Prędkość światła bada się wpuszczając do pudełka promień, który odbija się od luster wiele razy według założonej drogi, tak wiele razy na określonej drodze w określonym czasie, że podstawiając znane wartości do wzoru v = s / t otrzymujemy (doświadczalnie) wynik. // Repetition of the composition of ‘81. A light ray reflects off the sixteen points on the circumference of a square. The speed of light is tested by letting the ray into the box. The ray reflects off the mirrors in accordance with the established road within the specified time so many times that by substituting the known values in the formula v = s / t we obtain (experimentally) the result.