« Previous
Next »

Kobiety van Gogha / Van Gogh’s Women

1990, 121x360cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

1990, 121x360cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

O! cztery kobiety / O! Kobiety van Gogha / Oj, jak ja was malowałem z reprodukcji / Oj, moje główki kochane / O! moje czarne włoski, czarne rączki / A wy nie popatrzycie na mnie / Oj, oj, oj, hoj macie w tle paski / Hoj, hoj, hoj i macie w tle jeszcze coś jakby skrzydło / O! macie też wianki i towarzysząca notatka: Teraz podgrzałem skarpetki i buty na piecu akumulacyjnym./Zmarzłem bo maluję cztery kobiety z Gaughina. / Gaughinowi było ciepło. / Teraz znowu grzeję buty i skarpetki na piecu. / Nogi na ten czas postawiłem na szmacie i owinąłem szalikiem. / Siedzę na krześle. / Wszystko to robię dla van Gogha. / Oh! four women / Oh! van Gogh’s Women / Oh, dear, how I was painting you from a reproduction / Oh, my dear little heads / Oh! my black hair, black hands / And you will not look at me / Ah, ah, ah, you have stripes in the background /Ah, ah, ah and you have something like a wing in the background too / Oh! you also have garlands and the accompanying note: Now I have warmed up my socks and shoes on the accumulation stove. / I am chilly because I am painting four women from a Gaughin. / Gaughin was warm. / Now again I’m warming up shoes and socks on the stove. / I’ve put my legs on a cloth and wrapped them with a scarf. / I’m sitting on a chair. / I’m doing it all for van Gogh.