« Previous
Next »

Kobiety rodzą liście srają / Women Give Birth Leaves Discharge

1987/88, 150x200cm, tempera jajkowa

1987/88, 150x200cm, tempera jajkowa

Wegetacja, kobieta rodzi do dzbana, trzeba opracować dzban, trzeba opracować powierzchnię dookoła, liście są duże, liście są w dużych kolorach, ale to przecież nie są liście, to są raczej jakieś paski, jest w tym obrazie pewien dzban – pewien nastrój. / Vegetation, a woman delivering into a pitcher, you have to develop the pitcher, you have to prepare the surface around, the leaves are large, the leaves are in high colours, but they are not leaves, they are rather some stripes, in this picture there is a pitcher – a certain mood.