« Previous
Next »

Kobieta pije wodę [Nie będę rozważał kwestii neokolonialnych w odniesieniu do siebie i swojej rodziny], / Woman Drinks Water [I Will Not Consider Neo-Colonial Issues with Regard to Myself and My Family]

2009/2011, 200x142cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2009/2011, 200x142cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas