« Previous
Next »

Język awangardy (gambit; odwet; postulat; prowokacja; rewolucja; kastracja) / Language of the avantgarde (gambit, revenge, postulate, provocation, revolution, castration)

1997, 192x181cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

1997, 192x181cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Ten schemat może pokazać, w jaki sposób awangarda przejmowała władzę, by wprowadzić własną nomenklaturę, i wytrzebić tych, którzy posługują się innym językiem. Dyskurs władzy w języku. // This scheme can show you how avant-garde took over the power to introduce its own nomenclature and kill off those who speak a different language. The discourse of power in the language.