« Previous
Next »

IV głód odpoczynku według Tolmana [Sigmund Freud] / IV Hunger (for Rest) According to Tolman, [Sigmund Freud]

2002, 200x150cm, tempera jajkowa

2002, 200x150cm, tempera jajkowa