« Previous
Next »

Gandzia (14 grudnia 1981) / Ganja (14 th December 1981)

1981, 90x90cm, akryl na płótnie / acryl on canvas

1981, 90x90cm, akryl na płótnie / acryl on canvas

Dzień po wprowadzeniu stanu wojennego namalowałem ten obraz. W tle kolory rasta, w tle odniesienie do oszołomienia, do napalenia, do lufy, do potencjalnej groźby zmieszanej z niepowagą. Żółte ciało generała (do ż.łtaczki poporodowej do transfuzji). // I painted this picture the day after the imposition of martial law. Rasta colours in the background, reference to bewilderment, feeling horny, to the barrel, to potential threat mixed with frivolity. The yellow body of the general (to neonatal jaundice to transfusion).