« Previous
Next »

Ewa depcze wielki pępek po urodzeniu Adama / Eve treads on the big navel after giving birth to Adam

1988, 180x200, olej na płótnie / oil on canvas

1988, 180x200, olej na płótnie / oil on canvas

Ewa rodzi dorosłego Adama, pępek jest wielki, Ewa jak zwierzę Człekokształtna Naczelna depcze wielki pępek. // Eve gives birth to adult Adam, the navel is huge, Eve like an Anthropoid Primate animal treads on the big navel.