« Previous
Next »

Episkopat podcina pęciny [I gł.d pokarmu według Tolmana] / The Episcopate Cuts Hocks [1st Hunger for Food by Tolman]

2000, 200x150cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2000, 200x150cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Zwierzę ofiarne współcześnie składane w ofierze w obrządku chrześcijańskim, co prawda rzadko (na przykład obrządek Kurban w Macedonii), musi mieć podcięte pęciny aby nie zraniło kończynami ofiarników. // A sacrificial animal sacrificed today in the Christian rite, albeit infrequently (for example, Kurban ceremony in Macedonia), must have its hocks cut so as not to hurt sacrificers with limbs.