« Previous
Next »

Dom Muellera i Grupa Hipopotama [Adolf Loos versus rzeźbiarz anonim] / Mueller House and Hippopotamus Group [Adolf Loos versus Sculptor Anonim]

2012, 130x130cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2012, 130x130cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Cykl Jemni // Delicate series jemny

1) (piasek) drobny, miałki 2) (tkanina, włosy) delikatny, miękki, gładki 3) (słuch, węch) wrażliwy, czuły 4) (waga) czuła, dokładna, precyzyjna, jemna mechanika – mechanika precyzyjna 5) (człowiek, zachowanie) delikatny, łagodny, subtelny, jemny vkus – subtelny gust 6) (bielizna) delikatny, wytworny, wykwintny 7) jemne pecivo – herbatniki deserowe Parę lat temu zostałem nazwany „jemnym” przez mieszkańca Pragi. Postanowiłem zbadać, co to znaczy jemny, i spróbować odwrócić to określenie, jednak już nie w wymiarze nagany czy pochwały, raczej w wymiarze analizy z elementami diagnozy. Postępując w ten sposób, analitycznie i diagnostycznie, otrzymałem zdanie: ja jestem jemny, które odwraca się i zwraca do pozostałych osób: ty jesteś jemny, on jest jemny, ona jest jemna, ono jest jemne, my jesteśmy jemni, wy jesteście jemni, oni są jemni, one są jemne, one są jemne. Bardzo chciałem znaleźć zastosowanie dla tej prostej obecności artysty w historii. Jako artysta w tej historii mogłem przejść do czegoś o charakterze realnym, czegoś bardzo, ale to bardzo sztucznego, co natychmiast skutkuje w rzeczywistości. // jemny [delicate] 1) (sand) tiny, fine-grained 2) (fabric, hair) delicate, soft, smooth 3) (hearing, smell) susceptible, sensitive 4) (scales) sensitive, exact, precise, fine mechanics 5) (man, behavior) delicate, calm, subtle, delicate style 6) (lingerie) delicate, elegant, exclusive 7) fine pastry Some years ago a Prague citizen called me “delicate”. I decided to look into the exact meaning of the word delicate right at the source and try to change this attribute in the first person singular. No longer as a punishment or reward but rather as an analysis with the signs of diagnosis. Therefore, I advanced analitycally and diagnostically and got to the sentence I am delicate, which turns and twists towards other people: you are delicate, he is delicate, she is delicate, it is delicate…I wanted to find the sence of that sentence through ordinary presence of an artist in the story. As an artist in this story I could become somethig real, very, very artificial, something that instantlx impresses on reality.