« Previous
Next »

Dobry żołnierz RPtuje kozę / Good Soldier (of the) R(epublic of) P(oland) Saves the Goat

136x100cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

136x100cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas