« Previous
Next »

Co? Ujawnianie – Czym? Przeciwstawieniem [Westerplatte] / What? Revealing, What by? Contrast [Westerplatte]

2000, 180x230cm, tempera jajkowa na prześwicie / egg tempera on seethrough material

2000, 180x230cm, tempera jajkowa na prześwicie / egg tempera on seethrough material

Przeciwstawienie pomnika wojny pomnikowi pokoju w jednym miejscu w jednym czasie, które pozwoliło się odkryć/ujawnić podczas wycieczki. Od tyłu zobaczony pomnik wojny (napis „Westerplatte”) i nieopodal na krawędzi przestrzeni podobnej do boiska ogromny napis „Nigdy więcej wojny”. Dwie perspektywy i dwa pejzaże. / The confrontation of the war monument with the peace monument in one place at one time, which allowed for being discovered / revealed during a trip. Seen from behind the war memorial (the inscription “Westerplatte”) and nearby on the edge of the area similar to a football pitch there is a huge notice “No more war”. Two perspectives, two landscapes