« Previous
Next »

Co? Inspiracja – Czym? Kultem-Kulturą [Policja religijna ogoliła piłkarzy] / What? Inspiration – With What? Cult-Culture [The religious police shaved the players]

2000, 180x230cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2000, 180x230cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Drużyna piłkarzy Pakistanu została ogolona (zbyt długie włosy, brak brody) przez policję religijną w Afganistanie. // Pakistan football team was shaved (too long hair, no beard) by the religious police in Afghanistan.