« Previous
Next »

Ciałko Człowieczka [Badania Mózgu w Polsce] / Little Man’s Little Body [Brain(’s) Research in Poland]

2010/2011, 136x120cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2010/2011, 136x120cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas