« Previous
Next »

BHP (Prestoł) / OHS (Prestol)

200x180cm,olej na płótnie / oil on canvas

200x180cm,olej na płótnie / oil on canvas

Najważniejsze miejsce w ołtarzu, sześcian z drewna albo marmuru, przykryty tkaniną. Tu stoi na tle napisów mówiących o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, co w wymiarze ekonomii ofiary, nadaje tej ofierze odpowiedni status zwłaszcza w polskich realiach. // The most important place in the altar, a cube of wood or marble, covered with a cloth. Here it is against the background of inscriptions regarding Occupational Safety and Health, which in the victim’s economic dimension, gives the victim the right status especially in the Polish reality.