« Previous
Next »

Andrzej Wróblewski

1995, 226x90cm, tempera jajkowa na płótnie (dwa obrazy stoją na sobie) / egg tempera on canvas (two pictures stand on each other)

1995, 226x90cm, tempera jajkowa na płótnie (dwa obrazy stoją na sobie) / egg tempera on canvas (two pictures stand on each other)

Belka i rura z kompozycji Wróblewskiego, zobaczone na szarych papierach u wdowy w Krakowie i powtórzone na dwóch postawionych na sobie obrazach. [To się powtarza jak zmartwychwstanie dla śmierci.] / The beam and the pipe from Wróblewski’s composition, seen on sheets of gray wrapping paper at the widow’s in Cracow and repeated in two pictures standing on each other. [It repeats itself like resurrection for death.]